Probleem melden

Het CIP is een netwerk van organisaties en experts met als doel de informatieveiligheid van overheidsorganisaties te bevorderen. Voor persoonlijke meldingen en vragen over de bescherming van persoonsgegevens of identiteitsfraude verwijzen wij naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens. Hier vind je veel informatie over hoe om te gaan met persoonsgegevens en o.a. ook een lijst van meldingsregisters van de ministeries. Verder kan je doorklikken op een groot aantal links naar specifieke(re) informatie en (bijvoorbeeld) https://www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

Veel informatie is ook te vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op die site vind je mogelijkheden voor het melden van bepaalde typen problemen en het doorgeven van tips: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens.

Gaat het om identiteitsfraude, -fouten, of het verlies van identiteitsdocumenten, ga dan naar:

Op de laatstgenoemde site is ook aandacht voor (slachtoffers van) phishing, spooknota’s e.d.