Nog zoveel tijd om in control te komen van de AVG

Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. De AVG is – anders dan de richtlijn uit 1995 – rechtstreeks van toepassing in alle EU-lidstaten. Er geldt vanaf die datum dus nog maar één privacywet in de hele EU, in plaats van 28 verschillende nationale wetten. Zie hier de belangrijkste aandachtspunten.

Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)

CIP is het expertisecentrum voor informatiebeveiliging en privacybescherming van, voor en door overheidsorganisaties. Het heeft zich ontwikkeld tot een publiekprivate netwerkorganisatie, waarin ook deskundige marktorganisaties als kennispartners deelnemen.

Het CIP is opgericht door vier grote uitvoeringsorganisaties: Belastingdienst, DUO, SVB en UWV. Inmiddels bestaat het CIP-netwerk uit een groot aantal overheidsorganisaties en Kennispartners. Kennis die in deze organisaties aanwezig is op het vlak van informatiebeveiliging en privacybescherming wordt binnen de samenwerking in het CIP gedeeld en toegankelijk gemaakt. Op deze manier leren de aangesloten organisaties van elkaars oplossingen en werkwijzen en kunnen, samen komen tot afspraken daaromtrent. Dit alles in het belang van de informatieveiligheid van de overheidsdienstverlening.

Door binnen de overheid meer samen te gaan doen, draagt het CIP ook bij aan het optimaal gebruik van overheidsmiddelen.