Uitgelicht

Voor actuele ontwikkelingen en fora over diverse IB&P-onderwerpen verwijzen we graag naar onze digitale samenwerkingsomgeving cip.pleio.nl. Medewerkers van publieke organisaties en medewerkers van CIP-kennispartners kunnen daarvan lid worden. Als je al lid bent, ga naar cip.pleio. Als je nog geen lid bent, zie hier hoe je lid kunt worden.

Masterclass

Masterclass Ethiek

Van harte aanbevolen: de CIP-Masterclass over data-ethiek, bestaande uit drie webinars en drie podcasts die elkaar aanvullen. Je kunt ze ook afzonderlijk bekijken c.q. beluisteren.
De webinars hebben de volgende onderwerpen:

 • Webinar 1: Smart Cities & Ethics, met Piek Visser-Knijff (Filosofie in actie) en Michael Nagenborg (TU Twente). Let op: Engelstalig. Bekijk hem hier: https://youtu.be/YdeLfekF0rY
 • Webinar 2: Putting Principles into Practice, met Harry van Geijn (Microsoft), Marlies van Steenbergen (Hogeschool Utrecht), Alex Corra (SVB) en Steven Dorrestijn (Saxion). Bekijk hem hier: https://youtu.be/DlTqZCLcO2E
 • Webinar 3: Heden en toekomst: wat wordt het belang van data-ethiek? Met Joas van Ham (Considerati), Alex Corra (SVB) en Steven Dorrestijn (Saxion). Bekijk hem hier: https://youtu.be/qTTCNcBOQfA

De drie podcasts gaan over:
 • Podcast 1: Fundament. Met Alex Corra, Hamid Belarbi (Toeslagen) en Katinka Knops ( Landelijke Politie). Beluister hem hier.
 • Podcast 2: Ethiek by Design. Met Alex Corra (SVB), Steven Dorrestijn (Saxion Hogeschool) en Marlies van Steenbergen (Hogeschool van Utrecht). Beluister hem hier.
 • Podcast 3: Ethiek de praktijk. Met Alex Corra (Sociale VerzekeringsBank) als co-host, Eduard Hoekx (KPN) en Hamid Belarbi (Toeslagen). Beluister hem hier.

Podcastserie

Podcastserie ‘Privacy in de Praktijk’

CIP produceert en presenteert in het najaar van 2021, in samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens en de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering (RADIO), een podcastserie onder de titel ‘Privacy in de praktijk’, in totaal 8 afleveringen. Per aflevering (15-20 minuten per stuk) zal een Functionaris Gegevensbescherming (FG) uit de publieke sector een dilemma op tafel leggen, waarover hij of zij in gesprek gaat met een andere privacydeskundige. Steeds onder leiding van host Robin Rotman. Daarbij gaan we gevoelige en lastige onderwerpen niet uit de weg.Aan bod komen dilemma’s als:
• Hoe benader je de bestuurder; met de wortel of de stok?
• Wat weegt zwaarder: de letter of de geest van de AVG?
• Liever een datalek dan een burger niet geholpen!
• Is de ideale FG ook CISO?
• FG: ‘Ik ben niet verantwoordelijk voor de hele keten’. Feit of fictie? en
• FG: Beschermer of klokkenluider?

Vanaf 12 oktober komt er wekelijks een podcast live. Te beluisteren op CIP PodCasts of op je favoriete podcastkanaal bij Apple, Google en Spotify.

CIP Beleid

Gebruik van Zoom

Op het moment dat (ook) CIP haar bijeenkomsten is gaan organiseren in webinars (begin 2020), hebben wij snel moeten schakelen en zijn we gestart met streamen van een webinar via Jitsi (het sprekersdeel) in combinatie met YouTube (voor de deelnemers). Met dit instrumentarium kunnen wij echter niet meer de kwaliteit en interactie bieden die wij nastreven.

Na een analyse van de voor CIP benodigde en beschikbare functionaliteit, hebben wij voor Zoom gekozen. Zoom heeft een webinar-platform, dat inmiddels veelvuldig wordt gebruikt door organisaties binnen de overheid en de bredere publieke sector.

Het is ons bekend dat er zorgen zijn geweest over de privacy en beveiliging van Zoom. We hebben hier uiteraard de nodige aandacht aan besteed. Onder meer door onze afwegingen hieromtrent voor te leggen aan diverse experts in ons netwerk, waaronder ook de Domeingroep Privacy. Hun (behoorlijk eensluidende) feedback is meegenomen in onze besluitvorming.

Via onderstaande link vind je meer informatie over dit onderwerp:

Reactie Brenno de Winter(16/02/2021):

‘Ik beschouw de meetings van CIP als openbare gelegenheden. Dus ik zie niet in waarom een tool als Zoom, waar inmiddels veel aan de beveiliging is verbeterd, nu niet zou kunnen worden gebruikt. Want als de informatie uitlekt, bereiken we meer mensen. En dat is nu juist de bedoeling!’