Producten/diensten

CIP organiseert en faciliteert kennisdeling in vele vormen, zoals themabijeenkomsten, workshops en games en biedt een reeks van producten aan die iedereen kan downloaden en vrij gebruiken onder de Creative Commons licentie Naamsvermelding-Gelijk Delen.

Keten producten
Privacy afspraken in ketens
Werken in ketens vereist afspraken over risico en aansprakelijkheid met alle ketenbetrokkenen.
meer...
Privacy
Privacy Baseline
Een hulpmiddel voor concreet, effectief en controleerbaar privacybeleid.
meer...
Privacy
Privacy Impact Assessment
Dit PIA template is in 2018 ontwikkeld door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor eigen gebruik.
meer...
Privacy
Privacy Self Assessment (PriSA)
Neem jezelf de maat, stel jezelf een doel en zie wat je nog te doen staat bij het implementeren van privacy-verantwoord handelen conform de AVG.
meer...
Privacy
Privacybeeld CIP-Netwerk en suggesties voor versterking Privacy Governance
In november 2015 heeft het CIP, onder zowel overheidsorganisaties als marktpartijen binnen het CIP-netwerk, een enquête uitgezet met vragen over de wijze waarop het thema privacybescherming gestalte krijgt. 
meer...
Secure Software
Receptuur veilige software ontwikkeling
Presentatie met uitleg van de methode Grip op SSD.
meer...
Ethiek
Responsible Disclosure
Door een Responsible Disclosure beleid op te stellen maak je kenbaar hoe cruciaal het is om samen te werken met ethische hackers
meer...
Keten producten
Rijks-DPIA's voor MS Office en Windows
In verband met de dataverzameling en opslag van privacygevoelige gegevens door Microsoft heeft SLM Rijk, de inkoopafdeling voor Microsoftproducten voor het Rijk, drie nieuwe DPIA rapporten gepubliceerd over Windows 10 Enterprise, Office 365 ProPlus en Office Online+de mobiele apps.
meer...
Awareness/ serious games
SOC Succesfactoren
Met het in kaart brengen van de zeven kritische succesfactoren, willen we in een notendop een aantal belangrijke voorwaarden onder de aandacht te brengen, in de hoop dat het mee kan helpen bij het nadenken over de inrichting van een SOC en het maken van keuzen daaromtrent.
meer...
Awareness/ serious games
Social Engineering
Korte module voor aanleren basisbewustzijn.
meer...
Privacy
Testen met Persoonsgegevens
Testen met 'echte' persoonsgegevens is niet toegestaan.
meer...
Awareness/ serious games
Toolkit Opruimdag
Voor informatieveiligheid en privacybescherming is het belangrijk dat zowel de fysieke als de digitale omgeving schoon blijft.
meer...
Awareness/ serious games
Veilig omgaan met bezoekers
Korte module voor aanleren basisbewustzijn. Thema: veilige omgang met bezoekers.
meer...
Awareness/ serious games
Veilig omgaan met Internet
Korte module voor aanleren basisbewustzijn. Thema: veilig omgaan met internet.
meer...
Awareness/ serious games
Veilig Thuiswerken
Tips voor organisaties en advies aan medewerkers voor veilig thuiswerken.
meer...
1 2 3
4
5 6