Internet of Things, Whitepaper II

In 2025 zal het aantal IoT-apparaten waarschijnlijk zijn toegenomen tot ruim 40 miljard. Deze ontwikkeling raakt ook alle Nederlandse overheden. Steeds vaker vinden digitale aanvallen plaats via deze vaak vergeten IoT-apparaten. De tweede CIP Whitepaper IoT heeft tot doel om de weerbaarheid en veiligheid te helpen vergroten, met behulp van 15 praktische voorbeelden. Bedoeld voor bestuurders, andere leidinggevenden en beleidsmakers.

Internet of Things, Whitepaper II