Grip op SSD 3.0: De methode

Grip op SSD 3.0: Veilige software is niet vanzelfsprekend. Hoe kun je hier in de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (of ontwikkelafdeling) grip op krijgen? De methode 3.0 is een verbetering van de vorige versie van de methode. Klik hieronder om het bestand te downloaden.