ABDO

De ABDO (Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten) is het stelsel van eisen waaraan leveranciers moeten voldoen om diensten te kunnen verlenen aan het ministerie van Defensie. De eisen van de ABDO overlappen voor een deel die van de BIO. De meeste eisen dekken echter risico's af op hogere te beschermen belangen dan de basisniveaus van de BIO. Aangezien ook buiten Defensie opdrachten voorkomen met hogere risico's, is de ABDO opgenomen in de ICO-Wizard. Met dit instrument kunnen nu dan ook eisen worden geselecteerd voor hoog risico ICT aanbestedingen.

ABDO