Producten/diensten

IAMA/DPIA
Een privacy webinar over IAMA/DPIA
meer...
Datalekken - de verantwoordelijkheden
Een privacy webinar over datalekken
meer...
AI in de acute zorg
Een webinar over AI in de acute zorg
meer...
CIP-werkconferentie 2023
Hier vind je het dagprogramma van de CIP-werkconferentie
meer...
Juni '23 Sfeerbeeld voorjaarsconferentie
Visueel sfeerbeeld en index van de conferentievideo's en -podcasts.
meer...
Juni '23 Kees Verhoeven
Hoe houden we de uitvoeringspraktijk democratisch en rechtsstatelijk?
meer...
Juni '23 Kees Verhoeven
Hoe houden we de uitvoeringspraktijk democratisch en rechtsstatelijk?
meer...
Juni '23 Panelgesprek
Discussie over voor overheidsorganisaties actuele IB&P onderwerpen.
meer...
Juni '23 Panelgesprek
Discussie over voor overheidsorganisaties actuele IB&P onderwerpen.
meer...
Juni '23 Kees van der Maarel c.s.
Hoe de zorgplicht, meldplicht en het toezicht m.b.t. informatie-veiligheid inrichten n.a.v. NIB2?
meer...
Juni '23 Kees van der Maarel c.s.
Hoe de zorgplicht, meldplicht en het toezicht m.b.t. informatie-veiligheid inrichten n.a.v. NIB2?
meer...
Juni '23 Hatiçe Dogan en Freek Bomhof
De praktische toepassing van Privacy Enhancing Technologies (PET’s) bij de SVB.
meer...
Juni '23 Hatiçe Dogan en Freek Bomhof
De praktische toepassing van Privacy Enhancing Technologies (PET’s) bij de SVB.
meer...
Juni '23 Elleke Oosterwijk & Daphne Middeljans
De eerste uitvoering van een nieuwe CIP cybercrisisgame.
meer...
Juni '23 Elisabeth Thole
5 jaar AVG: datalekken & claims & Wet Open Overheid.
meer...
Juni '23 Elisabeth Thole
5 jaar AVG: datalekken & claims & Wet Open Overheid.
meer...
Juni '23 Piet Sennema
Struisvogelen of een vlucht vooruit: de uitdagingen van een waterschap ten aanzien van IB&P.
meer...
Juni '23 Piet Sennema
Struisvogelen of een vlucht vooruit: de uitdagingen van een waterschap ten aanzien van IB&P.
meer...
Juni '23 Lourens Visser
Hoe praktijk en ambitie elkaar kunnen versterken.
meer...
Juni '23 Lourens Visser
Hoe praktijk en ambitie elkaar kunnen versterken
meer...
Juni '23 Samenvatting en afsluiting
Samenvatting en afsluiting door Jelle Kuiper en Geert-Jan van de Ven.
meer...
Agile Security Management
Deze handreiking geeft antwoord op de vraag hoe de samenwerking tussen de security organisatie en Agile ontwikkelingsteams kan worden vormgegeven teneinde informatieveiligheid te borgen.
meer...
Handreiking gebruik IAMA samen met Model DPIA Rijksdienst
De IAMA en een DPIA zijn beide instrumenten die als doel hebben om de mogelijke impact van een voorgenomen verwerking in kaart te brengen.
meer...
CIP-casts BIO
Interessante CIP-webinars en andere mediabijdragen bundelen we onder de naam CIP-casts.
meer...
CIP-casts Awareness, Ethiek en meer
Interessante CIP-webinars en andere mediabijdragen bundelen we onder de naam CIP-casts.
meer...
CIP-casts Secure Software
Interessante CIP-webinars en andere mediabijdragen bundelen we onder de naam CIP-casts.
meer...
CIP-casts Privacy
Interessante CIP-webinars en andere mediabijdragen bundelen we onder de naam CIP-casts.
meer...
CISO Enquête 2019
Een onderzoek naar de invulling van de functie van Chief Information Security Officers binnen de overheid in de praktijk en hoe CISO’s hun werk en werkomgeving ervaren.
meer...
Cloud Governance
Rollen en verantwoordelijkheden bij de verwerving en het succesvol en veilig gebruik van Clouddiensten.
meer...
Juni '22 sfeerimpressie jubileumconferentie
Korte visuele impressie van de jubileumconferentie die CIP organiseerde op 2 juni 2022.
meer...
CIP-jubileumconferentie 2022 Marieke van Wallenburg
In deze video spreekt Marieke van Wallenburg over 'Een Stevig Digitaal Fundament'.
meer...
Cybercrisisgame
Een spannend en ludiek teamspel, waarin je ervaart wat er bij komt kijken als je een crisis als gevolg van een cybersecurity-incident in je organisatie moet bestrijden.
meer...
Datalekken
Voor informatie over datalekken en de bijbehorende meldplicht kan de website van de AP worden geraadpleegd.
meer...
De rol van de IT-Auditor
Van de ADR: Een verkenning van de auditmogelijkheden van clouddiensten bij de rijksoverheid (ingebracht document).
meer...
Model DPIA Rijksdienst
Een Data Protection Impact Assessment (DPIA) wordt gebruikt bij projecten, regelgeving en beleid waarbij persoonsgegevens worden verwerkt.
meer...
DPIA rapporten over MS Office en Windows
In verband met de dataverzameling en opslag van privacygevoelige gegevens door Microsoft heeft SLM Rijk, de inkoopafdeling voor Microsoftproducten voor het Rijk, drie nieuwe DPIA rapporten gepubliceerd over Windows 10 Enterprise, Office 365 ProPlus en Office Online+de mobiele apps.
meer...
E-mail Authenticatie
Een publicatie over het nut en de wenselijkheid om e-mailauthenticatie in te zetten.
meer...
Een bestuursmanifest
Vijf Ik-boodschappen van betrokken bestuurders.
meer...
FG-Enquête 2018
Een onderzoek naar de invulling van de functie van FG in de praktijk en hoe FG's hun werk en werkomgeving ervaren.
meer...
FG-Enquête 2022
Een tweede onderzoek naar de invulling van de functie van FG in de praktijk en hoe FG's hun werk en werkomgeving ervaren.
meer...
GAP: Gap-analyse Privacy
De Gemeente Westland heeft de criteria van de Privacy Baseline van het CIP gecombineerd met het format van de GAP-analyse voor de BIG (van KING en IBD).
meer...
Grip on SSD: Security Requirements
Methode voor sturing op tot stand brengen en onderhoud van veilige software.
meer...
Grip on SSD: Security Requirements Mobile Apps
Basic requirements framework for secure mobile apps.
meer...
Grip on SSD: The Method
A method for clients, developers and vendors for enabling collaborative delivery of Secure Software.
meer...
Grip op SSD 3.0: De methode
Grip op SSD 3.0: Veilige software is niet vanzelfsprekend.
meer...
Grip op SSD: De Methode
Methode voor sturing op tot stand brengen en onderhoud van veilige software.
meer...
Grip op SSD: De Normen V2.0
Voorlaatste versie van Basisnormenkader SSD.
meer...
Grip op SSD: De Normen V3.0
Basisnormenkader voor Secure Software Development, versie 3.0.
meer...
Grip op SSD: De Normen voor Mobile Apps
Basisnormenkader als richtsnoer voor veilige mobile apps.
meer...
Grip op SSD: Testraamwerk
Het testen van de beveiligingseisen voor (web)applicaties.
meer...
Handleiding Borging van privacy in organisaties
Deze 'Handleiding Privacygovernance' ondersteunt het management bij de implementatie en borging van privacy in organisaties.
meer...
Handleiding Privacy by design
Handleiding voor ontwerpers van Informatiesystemen.
meer...
Een Privacy Volwassenheidsmodel als basis voor Privacy Governance
Een volwassenheidsmodel, toespitst op privacy en gekoppeld aan de Privacy Baseline, als geleide voor de borging van privacy in een organisatie.
meer...
ICO-Wizard
Veilig aanbesteden en inkopen vereist het stellen van scherpe eisen.
meer...
ICT Security Training met SSD Normen
Training voor bouwers en testers voor omgaan met SSD-Normen.
meer...
Instructies voor installatie op eigen omgeving
Met deze instructies installeert u de modules op eigen infrastructuur en kunt u ze inbedden in uw eigen leeromgeving.
meer...
Internet of Things, Whitepaper I
Een samenleving kan zich geen Internet of Things veroorloven zonder aandacht voor integrale beveiliging.
meer...
Internet of Things, Whitepaper II
In 2025 zal het aantal IoT-apparaten waarschijnlijk zijn toegenomen tot ruim 40 miljard.
meer...
Introductietraining: Van veilig voelen naar veilig zijn
Diapack voor cursusdoeleinden.
meer...
Inventarisatie herbruikbaar materiaal
Materiaal van een aantal organisaties.
meer...
Keten Service Library
Het KSL-document is een gesystematiseerde inventarisatie van praktijken rond keten-governance. 
meer...
Ketencommunicatie bij crises
Generieke handreiking voor een ketencommunicatieprotocol bij crisis.
meer...
Testen in ketens
Het KetenTestDorp (KTD) is een dataset die bedoeld is voor het ondersteunen van ketentests tussen verschillende organisaties.
meer...
Netwerk-/ketengame
Een ondernemer krijgt een afwijzing van een subsidieaanvraag, maar… hij heeft nooit een aanvraag gedaan! Zoek met collega's uit waar het mis gaat in de keten.
meer...
Overheidsnormen
Korte module voor aanleren basisbewustzijn.
meer...
IoT weerbaarheid in de praktijk I 05-10-2022
In deze podcast vertellen Frans Hut (CISO van de gemeenten Haarlem en Zandvoort) en Marc Hullegie van VEST over Internet of Things en de bijbehorende beveiliging er van in een grote stad.
meer...
IoT and cyptography 14-12-2021
This in an English spoken CIP Podcast about IoT.
meer...
Phishing
Korte module voor aanleren basisbewustzijn.
meer...
Portfolio beveiligingsupdates
In samenwerking met Brenno de Winter als host en vele partners in het CIP-netwerk is al eerder een verzameling korte beveiligingsupdates gemaakt onder de titel CIP- casts.
meer...
Pre-scan DPIA
Een checklist om vast te stellen of een DPIA nodig is.
meer...
PriSA toelichting voor de gebruiker
Een korte toelichting voor wie de Privacy Self Assessment gaat gebruiken.
meer...
Privacy afspraken in ketens
Werken in ketens vereist afspraken over risico en aansprakelijkheid met alle ketenbetrokkenen.
meer...
Privacy Baseline
Een hulpmiddel voor concreet, effectief en controleerbaar privacybeleid.
meer...
Privacy Impact Assessment
Dit PIA template is in 2018 ontwikkeld door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor eigen gebruik.
meer...
Privacy Self Assessment (PriSA)
Neem jezelf de maat, stel jezelf een doel en zie wat je nog te doen staat bij het implementeren van privacy-verantwoord handelen conform de AVG.
meer...
Privacybeeld CIP-Netwerk en suggesties voor versterking Privacy Governance
In november 2015 heeft het CIP, onder zowel overheidsorganisaties als marktpartijen binnen het CIP-netwerk, een enquête uitgezet met vragen over de wijze waarop het thema privacybescherming gestalte krijgt. 
meer...
Receptuur veilige software ontwikkeling
Presentatie met uitleg van de methode Grip op SSD.
meer...
Responsible Disclosure
Door een Responsible Disclosure beleid op te stellen maak je kenbaar hoe cruciaal het is om samen te werken met ethische hackers
meer...
Rijks-DPIA's voor MS Office en Windows
In verband met de dataverzameling en opslag van privacygevoelige gegevens door Microsoft heeft SLM Rijk, de inkoopafdeling voor Microsoftproducten voor het Rijk, drie nieuwe DPIA rapporten gepubliceerd over Windows 10 Enterprise, Office 365 ProPlus en Office Online+de mobiele apps.
meer...
SOC Succesfactoren
Met het in kaart brengen van de zeven kritische succesfactoren, willen we in een notendop een aantal belangrijke voorwaarden onder de aandacht te brengen, in de hoop dat het mee kan helpen bij het nadenken over de inrichting van een SOC en het maken van keuzen daaromtrent.
meer...
Social Engineering
Korte module voor aanleren basisbewustzijn.
meer...
Testen met Persoonsgegevens
Testen met 'echte' persoonsgegevens is niet toegestaan.
meer...
Toolkit Opruimdag
Voor informatieveiligheid en privacybescherming is het belangrijk dat zowel de fysieke als de digitale omgeving schoon blijft.
meer...
Veilig omgaan met bezoekers
Korte module voor aanleren basisbewustzijn. Thema: veilige omgang met bezoekers.
meer...
Veilig omgaan met Internet
Korte module voor aanleren basisbewustzijn. Thema: veilig omgaan met internet.
meer...
Veilig Thuiswerken
Tips voor organisaties en advies aan medewerkers voor veilig thuiswerken.
meer...
‘Wat betekenen de zorgplicht, toezicht en aansprakelijkheid vanuit de NIS2 voor mijn organisatie en bestuurder?’
Een digitale bijeenkomst door Kim Pfeifer van het ministerie BZK
meer...
Security Awareness plannen 2024! 11-9-2023
Waar moet je aan denken en welke stappen te zetten.
meer...
Van BIO compliancy-driven naar risk based-driven 07-09-23
Webinar over risk based BIO-compliancy.
meer...
Zero Trust en PET 06-09-23
PET als onderdeel van Zero Trust: gamechanger voor verwerking persoonsgegevens.
meer...
Privacy DTIA 28-06-2023
Sprekers zijn Marlon Domingus (Erasmus Universiteit) en Menno Jehee (SURF).
meer...
Rechtsbescherming en Data Governance 3-7-2023
Webinar over de invloed van datagedreven werken op de rechtsbescherming van burgers
meer...
Het algoritmeregister; is het middel erger dan de kwaal? 17-05-2023
In dit webinar vertelt Eveline Jacobson (projectmanager data ethiek en algoritmeregister) hoe het algoritmeregister bij UWV is vormgegeven en de stand van zaken m.b.t. de ontwikkelingen rond de verplichte publicatiestandaard.
meer...
Awareness Security & Privacy Rockstars 17-05-2023
Leer hoe klassieke ambassadeursprogramma’s op hun kop zijn gezet, onder andere door de inzet van gamification en activatieprincipes uit de sociale psychologie en neurowetenschap.
meer...
FG Resultaten FG-enquête 15-9-2022
Op 15 september 2022 organiseerde CIP een intervisie-sessie voor Functionarissen Gegevensbescherming in de publieke sector.
meer...
Data Science Ethiek als Organisatie Uitdaging 21-04-2022
In dit webinar bespreekt Joris Krijger (Volksbank) wat het betekent om een organisatie in te richten die in staat is met deze ethische uitdagingen om te gaan, hoe je kunt groeien in ethische volwassenheid en welke route de Volksbank daarin heeft afgelegd.
meer...
IoT weerbaarheid in de praktijk 29-9-2022
In dit webinar vertellen Frans Hut (CISO van de gemeenten Haarlem en Zandvoort) en Marc Hullegie van VEST over Internet of Things en de bijbehorende beveiliging er van in een grote stad.
meer...
CIP Cast - Webinar IoT 2 6-12-2021
In deze Engelstalige webinar spreekt de bekende Amerikaanse wetenschapper en bedenker van het PGP (Pretty Good Privacy) protocol Phil Zimmermann.
meer...
CIP Cast - Webinar IoT Trust No One and No Thing 14-06-2021
In deze CIP Webinar vertellen Jelle Niemantsverdriet en Jesse van Leth van Microsoft over de praktische kant van Internet of Things.
meer...
CIP Cast - Webinar IoT Risico’s voor de Overheid 15-10-2020
Professor Dr. Ben van Lier spreekt in dit CIP webinar over: ‘Onze wereld verandert snel in een digitaal ecosysteem.
meer...
CIP Cast - Webinar IoT de risico’s van IoT en thuiswerkplekken 10-10-2022
IoT-security: sprekers zijn Frederik Jan Jüngen (Inverid) en Jeroen Kasbergen (Digital Trust Center).
meer...
Putting Principles into Practice 13-10-2021
Deze webinar werd op 11 oktober georganiseerd, als onderdeel van de CIP Masterclass Ethiek. Met o.a. Marlies van Steenbergen (Hogeschool Utrecht), Harry van Geijn (Microsoft), Steven Dorrestijn (Saxion) en als host Alex Corra (SVB).
meer...
De surveillance staat 28-10-2020
Jurriën Hamer van het Rathenau Instituut spreekt over de opkomst van surveillancetechnologie, zoals gezichtsherkenningstechnologie en hacksoftware.
meer...
Data-ethiek binnen UWV 18-02-2022
Op 17 februari 2022 organiseerde CIP een webinar met als hoofdonderwerp Data-ethiek binnen UWV.
meer...
Heden en Toekomst; wat wordt het belang van data-ethiek? 05-11-2021
Met Joas van Ham (Considerati), Steven Dorrestijn (Saxion) en Alex Corra (SVB).
meer...
Smart cities and ethics 24-09-2021
Webinar Ethiek: Smart cities & ethics met o.a. Piek Visser-Knijff (Filosofie in actie) en Michael Nagenborg (Universiteit Twente).
meer...
Ethisch handelen in tijden van crisis 25-06-2020
Op 22 juni 2020 organiseerde CIP een webinar met als thema ‘Ethisch handelen in tijden van crisis’.
meer...
Toolkit voor verantwoord data gebruik 09-02-2023
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS) heeft VKA een inventarisatie gemaakt van de bestaande (ethische en andere) tools, handreikingen en kaders op het gebied van data.
meer...
ChatGPT deel 1 20-03-2023
In dit webinar geeft Rob Elsinga, National Technology Officer bij Microsoft, uitleg over ChatGPT en OpenAI.
meer...
ChatGPT deel 2 20-03-2023
In dit webinar gaan Rob Elsinga, National Technology Officer bij Microsoft, Steven Dorresteijn, Head Research group Ethics and Technology bij Hogeschool Saxion en Alex Corra, lid van het Ethics Center van de Sociale Verzekeringsbank, met elkaar in gesprek over de ethische aspecten van ChatGPT en soortgelijke AI-tools.
meer...
De Kracht van Kwetsbaarheid 29-01-2021
In dit webinar vertelt burgemeester Sebastiaan van 't Erve over zijn ervaringen, toen in juni 2019 bleek dat 'zijn' gemeente Lochem was gehackt.
meer...
DeepFake, FakeRisk of de toekomst 18-02-2022
Koen van Nistelrooij van Brooklyn Partners test de live deelnemers op hun expertise om fake van echt te onderscheiden.
meer...
IB&P bewustzijn op de werkvloer 18-10-2022
Sprekers zijn Annelies van der Meer (gemeente Rotterdam) en Kim van der Kooij (Tweede Kamer).
meer...
Informatiebeveiliging met Brooklyn partners 08-09-2022
Spreker is Koen van Nistelrooij van Brooklyn. Hij neemt ons mee in het onderwerp awareness met vragen als:
meer...
Informatiebeveiliging Rijksoverheid 07-06-2021
Webinar met Miranda Pirkovski (Algemene Rekenkamer) en Rianne Blacquière (CIO Rijk), over Informatiebeveiliging Rijksoverheid: Inzicht door onderzoek en gecoördineerd verbeteren.
meer...
Informatiebeveiliging op orde 08-04-2021
Bert Kloor (sr. IT auditor SVB) en Freddie Muller (CISO Ministerie van SZW) vertellen over de wijze waarop zij binnen hun organisaties de processen hebben ingericht rondom de aantoonbaarheid van informatiebeveiliging.
meer...
PraCo: implementatie 16-09-2020
In dit webinar wordt er door Fred Uiterweerd beschreven wat Stichting ICTU meegemaakt heeft bij de implementatie van BIO.
meer...
De realiteit van ransomeware 30-06-2022
In samenwerking met Pleio organiseerde CIP op 30 juni 2022 een webinar over ransomware met Brenno de Winter.
meer...
Ransomware 2: De menselijke factor 19-05-2020
In deze tweede CIP Cast webinar over Ransomware gaat het over de menselijke factor.
meer...
BIO Certificering 20-04-2021
De provincie Noord-Brabant heeft de BIO geïmplementeerd en de certificering van de ISO 270001 gerealiseerd in samenwerking met Strict.
meer...
ABDO alternatief voor BBN3? 12-05-2022
Sprekers zijn Raymond Bierens (Adviseur Cyberstrategie en Riskmanagement) en ABDO-expert Ron Nulkes (namens NIDV).
meer...
Ransomware 1: Setting the scene 14-05-2020
In deze eerste webinar, met als thema ‘Setting the scene’, geeft Brenno de Winter inzicht in wat ransomware is en welke gevolgen het kan hebben, aan de hand van verschillende overheidsvoorbeelden.
meer...
BIO Self Assessment 22-04-2021
BIO-SA is een krachtig doe-het-zelf instrument om te meten hoe volwassen de organisatie omgaat met informatiebeveiliging.
meer...
PraCo Implementatie deel III 28-10-2020
Dit het derde deel van de reeks BIO PraCo Implementatie.
meer...
Risicomanagement 01-10-2020
Een goed gewaardeerde workshop, nu in digitale vorm met als spreker Hugo Leisink van het NCSC
meer...
Ransomware 4: Oplossen of verzekeren? 26-05-2020
Deze vierde en laatste BIO webinar over Ransomware heeft de titel: ‘Oplossen of verzekeren?’.
meer...
ICO Experience and Results 11-03-2021
Hilko Batterink (CISO Provincie Flevoland) presenteert zijn ervaringen met de ICO Wizard en Robert Muhren (lead consultant KPN) geeft weer hoe hij dat als leverancier heeft ondergaan.
meer...
GRC Tooling bij het Ministerie van J&V 01-06-2021
Edwin Lodder van KeyControlDashboard in samenwerking met Jethro van Dorp van het Ministerie van Justitie en Veiligheid lichten toe hoe zij GRC Tooling hebben toegepast bij het Ministerie.
meer...
ICO Inkoop wizard 25-11-2020
De ICO-Wizard is gelanceerd. Graag nemen we je mee in de ontwikkelingen.
meer...
Ransomware 3: Constateren en oplossen
Hoe constateer je dat er een hacker op je computer omgeving is geweest? Wat is er aan te doen?
meer...
Lancering van ABDO in de ICO-Wizard 15-11-2022
Sprekers zijn Raymond Bierens en Ad Reuijl
meer...
CIP-jubileumconferentie 2022 Brenno de Winter
CIP-jubileumconferentie 2022 Brenno de Winter
meer...
CIP-jubileumconferentie 2022 Kees Verhoeven
CIP-jubileumconferentie 2022 Kees Verhoeven
meer...
CIP-jubileumconferentie 2022 Burhan Gün
CIP-jubileumconferentie 2022 Burhan Gün
meer...
CIP-jubileumconferentie 2022 Alex Corra
CIP-jubileumconferentie 2022 Alex Corra
meer...
CIP-jubileumconferentie 2022 Gerrit-Jan Zwenne
CIP-jubileumconferentie 2022 Gerrit-Jan Zwenne
meer...
GDPR Salon 04-06-2020
On June 4, 2020, CIP’s Walter van Wijk spoke at this GDPR Salon webinar (hosted by LSEC) on privacy related developments in the Netherlands.
meer...
Algoritme Register 13-04-2021
Een Algoritme Register: Wat zit er achter, wat zijn de uitgangspunten en wat komt er in de praktijk bij kijken?
meer...
De politie, je beste (privacy) vriend? 30-11-2021
Ben van Hoek (Politie) neemt ons mee in de vraag hoe het naleven van de privacywetgeving zich ontwikkelt binnen de politie en hoe de functionaris-gegevensbescherming toezicht houdt.
meer...
Pré-DPIA: ervaringen, voordelen en tooling 10-12-2020
Er zijn inmiddels veel verschillende hulpmiddelen ontwikkeld die moeten helpen bepalen of een (D)PIA verplicht, zinvol of overbodig is.
meer...
Privacy = Governance 25-11-2021
Pieter de Groot van het Ministerie van J&V beschrijft hoe zij hiervoor de organisatie hebben ingericht, zodat ook de hoogste verantwoordelijken adequaat op de hoogte blijven.
meer...
Inzagerechten onder de AVG 26-03-2021
Gerrit-Jan Zwenne vertelt, aan de hand van wetsteksten en (recente) jurisprudentie, in dit webinar over inzagerechten onder de (U-)AVG.
meer...
Boa's: Wpg audit nu verplicht 22-11-2021
In deze video gaan Arjan Kapteijn van de AP en Henri Raaphorst namens Norea in op de - inmiddels verplichte - Wpg audit.
meer...
In gesprek met een AP-inspecteur en een FG 11-12-2020
“Klopt dit? Waar moet ik nog meer op letten?” Deze twee vragen stellen FG’s regelmatig aan Marjolein Louwerse van de Autoriteit Persoonsgegevens.
meer...
Smart Cities: efficiency, veiligheid en privacy 11-12-2020
Is de kust veilig? Er is de laatste jaren veel aandacht gekomen voor het effect van digitaliseringsprojecten op publieke waarden als privacy, menselijkheid en rechtvaardigheid.
meer...
Privacy Awareness voor en door bestuurders 09-12-2020
Hoe kijken bestuurders naar de Functionaris Gegevensbescherming (FG), wat verwachten ze van een FG, wat is voor bestuurders belangrijk m.b.t privacy, wat adviseert de AP bestuurders en nog veel meer.
meer...
Cloud & Privacy 21-06-2021
Steeds meer organisaties binnen de Nederlandse overheid zien de waarde en innovatieve mogelijkheden van het inzetten van clouddiensten voor hun digitale transformatie. Het vertrouwen in de rechtmatige, verantwoorde en gecontroleerde inzet van deze diensten is een fundamentele voorwaarde, zeker op domeinen zoals privacy en informatiebeveiliging.
meer...
AVG in tijden van corona 25-06-2020
Een CIP privacy webinar van 25 juni 2020 met Gerrit-Jan Zwenne over de AVG in deze tijd van corona. Hij bespreekt onderwerpen als:
meer...
Leveranciersmanagement en privacy 25-05-2022
Hoe gaat een wereldwijd opererende transporteur om met de privacyaspecten, als er geregeld onder druk en in een vreemde omgeving leveranciers moeten worden gekozen?
meer...
Privacy-DTIA 06-12-2022
Šeila Akagić en Bas Dekker van SLM Rijk delen hun visie en ervaringen inzake internationale doorgifte en het uitvoeren van een Data Transfer Impact Assessement (DTIA), onder de GDPR.
meer...
Hoe behoud je privacy en security in tijden van crises 02-06-2021
Ron Roozendaal (CIO Ministerie VWS) gaat in op zijn aanpak en dilemma's in tijden van crises. “Geen concessies doen aan privacy en security en toch resultaat boeken in tijden van crisis.
meer...
Tips van een bestuurder voor FG's 20-09-2021
Janet Helder, voormalig lid Raad van Bestuur van UWV en nu werkzaam bij de Belastingdienst, deelt in deze korte video een aantal suggesties die FG's ter harte zouden moeten nemen.
meer...
De FG Position Paper van de AP 30-11-2021
In deze video licht Marjolein Louwerse van de AP de opzet en achtergrond toe van de nieuwe FG Position Paper.
meer...
IAMA 18-10-2022
Elise Wendt van het Ministerie van BZK en Iris Muis van de Universiteit Utrecht vertellen over IAMA, de Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmen.
meer...
Verwerkersovereenkomsten 29-09-2021
BramBram Lamens, jurist bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, vertelt over het nieuwe Rijksmodel voor Verwerkersovereenkomsten.
meer...
AI en Mensenrechten 30-11-2021
In het nog jonge werkveld van kunstmatige intelligentie, algoritmes en machine learning moeten - naast informatieveiligheid en privacy-ook de mensenrechten worden bewaakt.
meer...
ICO en Privacy maatregelen 12-11-2021
In deze webinar spreken Daniëlle Oudhuis (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en Yosta Dammen (CIP).
meer...
Pre-scan DPIA en Rijksmodel DPIA 02-02-2022
Patrick van Schaik demonstreert de nieuwe Pre-scan DPIA, ontwikkeld door CIO Rijk/PAR en CIP.
meer...
Privacy in ketensamenwerking en keten-DPIA 25-09-2020
Veel organisaties binnen de publieke sector (en daarbuiten) werken samen in ketens.
meer...
Workshop PriSA
De workshop PriSA (Privacy Self Assessment) laat zien hoe volwassen de organisatie bezig is met de privacy wetgeving
meer...
Biometrie en privacy 06-05-2020
Bob Hulsebosch van Innovalor beschrijft de actuele mogelijkheden en risico’s voor het inzetten van biometrische toepassingen voor beveiliging.
meer...
Clouddiensten en privacy 18-05-2020
Martin Vliem van Microsoft beschrijft in deze CIP Cast de privacy-aspecten die relevant zijn bij inkoop en gebruik van clouddiensten.
meer...
Workshop Privacy by Design
In deze workshop leer je om privacy-by-design principes toe te passen in de praktijk.
meer...
FG Café Intervisie 15-09-2022
Op 15 september 2022 organiseerde CIP een intervisie-sessie voor Functionarissen Gegevensbescherming in de publieke sector.
meer...
Privacy en Sociale Media 18-01-2023
Sjoera Nas van Privacy Company en Arjen Deenen van de Rijksuniversiteit Groningen delen hun visie en ervaringen inzake het gebruik van Facebook en andere sociale media door overheden en andere publieke organisaties.
meer...
Privacy en de verzamelwet gegevensbescherming 15-03-2023
Professor Gerrit-Jan Zwenne (Universiteit Leiden) en Taetske van der Reijt (Ministerie van J&V) gaan in gesprek over de inhoud en impact van de nieuwe verzamelwet.
meer...
Workshop Privacy Afspraken in Ketens
Om te komen tot grip op privacy in ketensamenwerking heeft CIP de handreiking Privacyafspraken bij Ketensamenwerking ontwikkeld.
meer...
Omdat veilige software niet vanzelfsprekend is 21-11-2022
Grip op SSD 3.0: Veilige software is niet vanzelfsprekend.
meer...
SSD: update en implementatie 02-10-2020
Bij de aftrap van deze webinar staat de introductie in de spotlight van de update van het document SSD Normen versie 3.0 Beveiligingseisen voor (web-) Applicaties.
meer...
Maatwerk workshop
In overleg met en ondersteund door verschillende kennispartners maken we regelmatig workshops mogelijk op het gebied van Privacy (by design), Veilige Software en Veilig Inkopen.
meer...
Aanbesteding in 10 dagen 03-02-2021
Sander van der Laan (Supply Value) en Dieuwertje Koesen (UBR/HIS) geven een toelichting op hun methodiek voor het verrichten van de publicatie van een aanbesteding in 10 dagen.
meer...
SSD en geactualiseerde normen 08-05-2022
Rob van der Veer (Software Improvement Group) en Rob Roukens (UWV) bespreken o.l.v. Carolien Glasbergen (CIP) in dit webinar - dat op 2 april 2020 live werd gehouden - inhoudelijk de geactualiseerde CIP normen voor Secure Software Development (SSD) en de toepassing ervan.
meer...
De toekomst van de veilige digitale overheid 12-11-2020
Lourens Visser (CIO Rijk) en Kees Verhoeven (lid Tweede Kamer) deelden op 12 november tijdens dit webinar hun gedachten over de toekomst van de veilige digitale overheid.
meer...
Security Assessment 30-04-2021
Op 28 april 2021, gaven Erik Pepping (gemeente Hilversum) en Marcel Schipper (Telindus) een webinar over security assessment bij de gemeente Hilversum met daarbij een roadmap voor verbeteringen
meer...
Integrale aanpak cyberweerbaarheid 31-05-2021
Begin april heeft de Cyber Security Raad (hierna de raad) het adviesrapport ‘Integrale aanpak cyberweerbaarheid’ gepubliceerd.
meer...
Quantum computing 30-10-2020
Cor van der Struijf, Quantum Ambassadeur bij IBM, neemt ons mee in de actualiteit rondom Quantum Computing.
meer...
Digitale Identiteit 07-06-2021
Cor van der Struijf, Quantum Ambassadeur bij IBM, neemt ons mee in de actualiteit rondom Quantum Computing.
meer...
Digitale Soevereiniteit 01-06-2021
In deze webinar over Digitale Soevereiniteit gaat Bart Jacobs (Radboud Universiteit Nijmegen en Cyber Security Raad) in op de discussie over digitale soevereiniteit/autonomie, zoals die het afgelopen jaar in Europa opgekomen is. O.a. bij EU president Ursula von der Leyen, maar ook in de Nederlandse politiek.
meer...
PvIB/CIP over Agile Security Management 11-06-2020
Op 11 juni 2020 organiseerde het PvIB, samen met CIP, een webinar over de wereld van Agile Security Management (ASM).
meer...
Hoe kunnen wij Algoritmen vertrouwen 13-12-2021
Na een korte introductie over Artificial Intelligence (AI) neemt Rob van der Veer (Software Improvement Group) de deelnemers mee door een aantal actuele voorbeelden uit de praktijk waar het mis ging met AI.
meer...
Zero Trust Cybersecurity Journey 16-06-2021
Start jouw Zero Trust Cybersecurity Journey. Het is tijd voor een nieuwe categorie cyberdefensie, gericht op preventie, gebaseerd op Zero Trust.
meer...
AI en algoritmen: actuele toepassingen en ontwikkelingen 10-12-2020
Steeds meer bedrijven en organisaties maken gebruik van AI (kunstmatige intelligentie) en algoritmen.
meer...
Captains of Privacy II, afl. 4 - Jaap-Henk Hoepman 28-06-2023
Jaap-Henk Hoepman, o.a. schrijver en docent op meerdere universiteiten in binnen- en buitenland, stelt zich actief ten doel om de bescherming van persoonsgegevens in Nederland op een hoger plan te brengen.
meer...
Captains of Privacy II, afl. 3–Isabel Barberá 24-05-2023
‘We moeten meer samenwerken en met een meer holistische blik naar het gebruik en verwerking van gegevens kijken’, zegt Isabel Barberá.
meer...
Captains of Privacy II, afl. 2–Jacques Eding 10-05-2023
Jacques Eding is Chief Security Officer bij de Nederlandse Zorgautoriteit, en heeft ook een achtergrond in privacy.
meer...
Captains of Privacy II, afl. 1–Marie-José Bonthuis 26-04-2023
In de eerste aflevering van Captains of Privacy deel II zijn Walter van Wijk (CIP) en Robin Rotman (host) in gesprek met Marie-José Bonthuis. 
meer...
Verzamelwet privacy 27-03-2023
Op 15 maart 2023 spraken Gerrit-Jan Zwenne en Taetske van der Reijt in een CIP webinar over de Verzamelwet. Deze podcast is de geluidsregistratie van dit webinar.
meer...
Captains of Privacy, afl. 8: Irith Kist 08-02-2023
Na enkele jaren als Functionaris Gegevensbescherming te hebben gewerkt bij de gemeente Den Haag verhuisde Irith Kist in 2018 in dezelfde functie naar het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en het Nederlands Kanker Instituut. 
meer...
Captains of Privacy, afl. 7: Deepak Thakoerdien 24-01-2023
Financiële instellingen - waaronder het Bureau Krediet Registratie - functioneren zeker niet foutloos, zo weet Deepak Thakoerdien als geen ander.
meer...
Captains of Privacy, afl. 6: Remy van den Boom 11-01-2023
Als Functionaris Gegevensbescherming bij TNO is Remy van den Boom zich bewust van de potentiële valkuil om alles alleen volgens de regeltjes te willen doen. Hoe neem je collega’s mee in een verantwoorde werkwijze, bijvoorbeeld rondom het voorbereiden en uitvoeren van ‘mens-gebonden’ onderzoek.
meer...
Captains of Privacy, afl. 5: Sophie in 't Veld 14-12-2022
‘We should play more hardball’ stelt de langstzittende Nederlandse Europarlementariër Sophie in ‘t Veld.
meer...
Captains of Privacy, afl. 4: Chris van Balen 30-11-2022
Het bestrijden van ziekten staat soms op gespannen voet met verantwoorde gegevensbescherming.
meer...
Captains of Privacy, afl. 3: Toon Segers 16-11-2022
Technologie en gegevensbescherming kunnen elkaar versterken. Dat geldt zeker voor het nieuwe terrein van ‘Privacy Enhancing Technologies’.
meer...
Captains of Privacy, afl. 2: Marlon Domingus 02-11-2022
‘Privacy dient eigenlijk verankerd zijn in de processen.’ Dat zegt Marlon Domingus, Functionaris Gegevensbescherming bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).
meer...
Captains of Privacy, afl. 1: Annechien Sloots 18-10-2022
In deze eerste aflevering van de podcastserie Captains of Privacy deelt Annechien Sloots, in een gesprek met Walter van Wijk van CIP en host Robin Rotman, haar ervaringen.
meer...
Hacken in de praktijk! afl. 4 Ethical Hacker 07-12-2022
In de vierde en laatste duo publicatie van de podcastserie Hacken in de praktijk!, vanuit het perspectief van de Ethical Hacker wordt de volgende vraag beantwoordt: Hoe kan ik een hack zien aankomen?
meer...
Hacken in de praktijk! afl. 3 Ethical Hacker 24-11-2022
In de derde duo publicatie van de podcastserie Hacken in de praktijk!, vanuit het perspectief van de Ethical Hacker wordt de volgende vraag beantwoordt: Help ik ben gehackt?! Hoe nu verder?
meer...
Hacken in de praktijk! afl. 2 Ethical Hacker 18-11-2022
In de tweede duo publicatie van de podcastserie Hacken in de praktijk!, vanuit het perspectief van de Ethical Hacker wordt de volgende vraag beantwoordt: Wat is de rol van de Blue Team Ethical Hacker binnen een digitale crisis?
meer...
Hacken in de praktijk! afl. 1 Ethical Hacker 27-10-2022
In de eerste duo publicatie van de podcastserie Hacken in de praktijk!, vanuit het perspectief van de Ethical Hacker wordt de volgende vraag beantwoordt: “Hoe zet ik een ethisch hacker in?” 
meer...
Hacken in de praktijk! afl. 4 CISO 07-12-2022
In de vierde en laatste duo publicatie van de podcastserie Hacken in de praktijk!, vanuit het perspectief van de CISO wordt de volgende vraag beantwoordt: Hoe kan ik een hack zien aankomen?
meer...
Hacken in de praktijk! afl. 3 CISO 24-11-2022
In de derde duo publicatie van de podcastserie Hacken in de praktijk!, vanuit het perspectief van de CISO wordt de volgende vraag beantwoordt: Help ik ben gehackt?! Hoe nu verder?
meer...
Hacken in de praktijk! afl. 2 CISO 18-11-2022
In de tweede duo publicatie van de podcastserie Hacken in de praktijk!, vanuit het perspectief van Gabor  Verputten  CISO van Waterschapshuis wordt de volgende vraag beantwoordt: Wat is de rol van de CISO binnen een digitale crisis?
meer...
Hacken in de praktijk! afl. 1 CISO 27-10-2022
In de eerste duo publicatie van de podcastserie Hacken in de praktijk!, vanuit het perspectief van Jeroen Schipper de CISO van Gemeente Den Haag wordt de volgende vraag beantwoordt: “Hoe zet ik een ethisch hacker in?” 
meer...
Techniek die ethiek ondersteunt 27-09-2022
Artificial Intelligence kan ethisch verantwoord worden ingezet. Techniek kan daarbij ondersteunen. Over het hoe en wanneer praten Rob Elsinga, national technology officer bij Microsoft en Leen Roosendaal, directeur bij het Centraal Bureau voor Statistiek, twee grootverwerkers van data.
meer...
Ethiek en gezichtsherkenning 20-09-2022
Er zitten tal van voordelen aan gezichtsherkenning, een soort toepassing die ook ethisch verantwoord kan worden ingezet. Dat is de mening van Katinka Knops (politie) en Alex Corra (SVB).
meer...
Ethiek en deep fake 12-09-2022
Schrijver Menno van Doorn (Sogeti) van het boek ‘Echt nep’ en Alex Corra (SVB) voorzitter van de CIP domeingroep ethiek, praten over de mogelijkheden om deep fake technieken vóór je te laten werken.
meer...
Sociale AIgoritmes 06-09-2022
In deze podcast praten Steven Dorrestijn (Saxion) en Aad Francissen (8ting) over Sociale Algoritmes.
meer...
Samenwerking mens en techniek 29-08-2022
Mens en machine raken steeds meer geïntegreerd, zo stelt Steven Dorrestijn (lector Saxion Hogeschool).
meer...
Masterclass: Ethiek in de Praktijk 10-09-2021
In deze derde podcast is het thema ‘Ethiek de praktijk’. Hoe kun je ethisch handelen handen en voeten geven in je eigen organisatie?
meer...
Ethiek en interne weerstanden 23-08-2022
Te gast in deze podcast zijn Enrico Viscione (A&O Fonds Rijk) en Alex Corra (SVB).
meer...
Ethisch besef op de werkvloer 18-07-2022
Aflevering twee van de podcastserie Ethiek in de Praktijk gaat over ethisch besef op de werkvloer.
meer...
Masterclass: Ethiek by Design 10-09-2021
Deze tweede podcast van de CIP Masterclass Ethiek gaat over Ethiek by Design. 
meer...
Masterclass Ethiek: Fundament 10-09-2021
In deze eerste podcast van de CIP Masterclass Ethiek wordt het fundament gelegd.
meer...
Hoe kunnen we AI algoritmes vertrouwen? 13-12-2021
Op donderdag 9 december 2021 organiseerde CIP een webinar over AI, met als titel 'Hoe kunnen we algoritmes vertrouwen?' Deze podcast is het audioverslag ervan.
meer...
De realiteit van ransomware 05-06-2022
In samenwerking met Pleio organiseerde CIP op 30 juni 2022 een webinar over ransomware met Brenno de Winter.
meer...
Data-ethiek binnen UWV 17-02-2022
Projectmanager Data Ethiek en Algoritmeregister bij UWV Eveline Jacobson ligt toe hoe data-ethiek geïmplementeerd binnen UWV en hoe het proces daarnaar toe is verlopen.
meer...
Data Science 10-05-2022
In deze podcast (die is afgeleid van een webinar) bespreekt Joris Krijger (Volksbank) wat het betekent om een organisatie in te richten, die in staat is met deze ethische uitdagingen om te gaan. Hoe kun je groeien in ethische volwassenheid en welke route de Volksbank daarin heeft afgelegd?
meer...
Trust No One (and No Thing) 14-06-2021
In deze CIP Podcast vertellen Jelle Niemantsverdriet en Jesse van Leth van Microsoft over de praktische kant van Internet of Things.
meer...
IoT Risico’s voor de Overheid 01-03-2021
Professor Dr. Ben van Lier spreekt in deze CIP PodCast webinar over onze wereld, die snel veranderend in een digitaal ecosysteem.
meer...
Week van de Privacy Deel I 21-12-2021
Dit is de eerste podcast van de 5-delige serie Week van de Privacy 2021, die CIP organiseerde i.s.m. de Autoriteit Persoonsgegevens.
meer...
Auditing in de keten 31-05-2022
Rob Augustinus en Stan van Bommel, beiden specialistisch inspecteurs bij het Agentschap Telecom, leggen het verband tussen informatiebeveiliging en privacybescherming.
meer...
Hoe behoud je privacy en security in tijden van crises? 08-06-2021
In deze CIP Podcast gaat Ron Roozendaal (CIO Ministerie VWS) in op zijn aanpak en dilemma's.
meer...
Privacy voor en door bestuurders 01-03-2021
Hoe kijken bestuurders naar de Functionaris Gegevensbescherming (FG), wat verwachten ze van een FG, wat is voor bestuurders belangrijk m.b.t privacy, wat adviseert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bestuurders en nog veel meer.
meer...
Week van de Privacy Deel 5 21-12-2021
De afsluitende podcast van de Week van de Privacy 2021 is gewijd aan 'AI en Mensenrechten'.
meer...
Inzagerecht onder de AVG 06-04-2021
Hoogleraar en advocaat Gerrit-Jan Zwenne vertelt, aan de hand van wetsteksten en recente jurisprudentie, in deze CIP PodCast over de inzagerechten onder de (U-)AVG. Wat moet en wat mag, en wat hoeft niet?
meer...
Awareness in het DNA 13-06-2022
Dit keer is host Robin Rotman in gesprek met Marcel van der Haagen, Functionaris Gegevensbescherming bij het Amsterdam UMC.
meer...
Week van de Privacy Deel 2 21-12-2021
Ben van Hoek (Politie) neemt ons mee in de vraag hoe het naleven van de privacywetgeving zich ontwikkelt binnen de politie en hoe de functionaris-gegevensbescherming toezicht houdt.
meer...
Onderzoeksgegevens en privacy 27-06-2022
In deze laatste podcast van de serie praten Bas Bekenkamp, senior adviseur bij Privacy Company en host Robin Rotman over artikel 89 van de AVG.
meer...
Cloud & privacy 21-06-2021
Een CIP Podcast met Rob Tardijn (CIO Rijk) en Martin Vliem (Microsoft).
meer...
Wpg voor boa's in de praktijk 25-02-2022
Op 24 februari 2022 organiseerde CIP een interessante en goed bezochte webinar.
meer...
Week van de Privacy 2021-Deel 3 21-12-2021
Dit is de derde podcast van de 5-delige serie Week van de Privacy 2021, die CIP organiseerde i.s.m. de Autoriteit Persoonsgegevens. 
meer...
FG, beschermer of klokkenluider? 19-10-2021
In deze tweede aflevering deelt Daniëlle Oudhuis, onder meer FG bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, haar dilemma: 'Is de FG nu beschermer of klokkenluider?
meer...
DPIA niet OK. Wat nu, FG? 26-10-2021
De derde aflevering in deze podcastserie Privacy in de Praktijk gaat over onacceptabele DPIA’s.
meer...
Is de ideale FG ook CISO? 23-11-2021
Aflevering 7 besteedt aandacht aan twee soorten functies (Functionaris Gegevensbescherming [FG] en Chief Information Security Officer [CISO]) en de verhouding daartussen. Is de ideale FG ook CISO? 
meer...
Wat weegt zwaarder, de werkgever of de burger? 16-11-2021
Deze zesde aflevering gaat over loyaliteit.
meer...
Privacy en bestuurder, liever de wortel of de stok? 02-11-2021
De vierde aflevering is gewijd aan het bereiken van bestuurders over privacyonderwerpen. Hoe doe je dat, met de wortel of met de stok?
meer...
Wie is nu eigenlijk een verwerker? 03-05-2022
Over dit onderwerp praten host Robin Rotman en Alex Commandeur, managing consultant bij BMC.
meer...
Privacy op de werkvloer-met de wortel of met de stok? 12-10-2021
In deze eerste aflevering van de podcastserie Privacy in de praktijk deelt Magdalena Magala, FG bij de gemeente Zaanstad, haar dilemma: 'Privacy op de werkvloer, het beste met de wortel of met de stok?'
meer...
Horden op de weg naar een goede DPIA 19-04-2022
Functionarissen Gegevensbescherming zijn niet altijd tevreden over de DPIA’s die zij krijgen aangeboden.
meer...
Data delen met landen buiten de EU 05-04-2022
In deze eerste aflevering van de nieuwe CIP podcastserie 'Privacy in de Praktijk II' neemt host Robin Rotman je mee in het verhaal van Peter Kager.
meer...
Better safe than sorry? 30-11-2021
In de laatste aflevering van deze podcastserie (nr. 8) is het onderwerp de ruimte binnen de AVG.
meer...
Personeel volgsystemen en privacy 17-05-2022
Florianne Hamelink, senior legal consultant bij Considerati, is in deze podcast in gesprek met host Robin Rotman.
meer...
FG niet verantwoordelijk voor de hele keten. Feit of fictie? 09-11-2021
In aflevering 5 praten Mabel de Vries (FG bij diverse organisaties) en Bart Schermer (hoogleraar Privacy & Cybercrime en medeoprichter van Considerati) over de grenzen van een FG in samenwerkende ketens.
meer...
Privacy 'Verwerkersovereenkomsten' 29-09-2021
Bram Lamens, jurist bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, vertelt over het nieuwe Rijksmodel voor Verwerkersovereenkomsten.
meer...
Als het moet, maar niet mag! 12-07-2022
In deze eerste aflevering in de CIP podcastserie ‘Ethiek in de Praktijk’ zijn te gast Koen Versmissen (Goedzo data-ethiek) en Mark Jakobs (Dirkzwager).
meer...
Aanbevelingen van een bestuurder aan FG's 20-09-2021
Janet Helder, voormalig lid Raad van Bestuur van UWV en sinds kort werkzaam bij de Belastingdienst, deelt in deze korte video een aantal suggesties die FG's ter harte zouden moeten nemen.
meer...
Jubileumpodcast: Kees Verhoeven 02-06-2022
Op 2 juni 2022 organiseerde CIP, in het kader van haar 10-jarig bestaan, een Jubileumconferentie met als titel ‘Digitale overheid in een destabiliserende wereld’.
meer...
Jubileumpodcast: Gerrit-Jan Zwenne 02-06-2022
Op 2 juni 2022 organiseerde CIP, in het kader van haar 10-jarig bestaan, een Jubileumconferentie met als titel ‘Digitale overheid in een destabiliserende wereld’.
meer...
Jubileumpodcast: Alex Corra 02-06-2022
Op 2 juni 2022 organiseerde CIP, in het kader van haar 10-jarig bestaan, een Jubileumconferentie met als titel ‘Digitale overheid in een destabiliserende wereld’.
meer...
Jubileumpodcast: Burhan Gün 02-06-2022
Op 2 juni 2022 organiseerde CIP, in het kader van haar 10-jarig bestaan, een Jubileumconferentie met als titel ‘Digitale overheid in een destabiliserende wereld’.
meer...
Jubileumpodcast: Marieke van Wallenburg 02-06-2022
Op 2 juni 2022 organiseerde CIP, in het kader van haar 10-jarig bestaan, een Jubileumconferentie met als titel ‘Digitale overheid in een destabiliserende wereld’ .
meer...
Jubileumpodcast: Brenno de Winter 02-06-2022
Op 2 juni 2022 organiseerde CIP, in het kader van haar 10-jarig bestaan, een Jubileumconferentie met als titel ‘Digitale overheid in een destabiliserende wereld’.
meer...
Integrale aanpak cyberweerbaarheid 08-06-2021
meer...
Digitale Identiteit 10-06-2021
In deze CIP Podcast over ‘Digitale Identiteit’ spreekt Wouter Welling.
meer...
Introductie phishing 31-03-2020
Informatie over phishing met Brenno de Winter, Ad Reuijl en security specialist Wouter Slotboom.
meer...
Social media gebruik 04-06-2021
Tips over gebruik van social media met Brenno de Winter en Marieke van der Klaauw van het Openbaar Ministerie.
meer...
Test met phishing 07 -04-2020
De resultaten van een test met phishing met Brenno de Winter, Ad Reuijl en studenten van de Hogeschool Rotterdam.
meer...
State of the Art
Toen het Duitse IT-Sicherheitsgesetz (ITSiG) in juli 2015 van kracht werd, lanceerde het Bundesverband IT-Sicherheit e.V.
meer...
Whitepaper Red Teaming
In opdracht van het ministerie van BZK en in samenwerking met Northwave security en seniore netwerkleden heeft CIP de handreiking (whitepaper) 'Red teaming in de praktijk' ontwikkeld.
meer...
Baseline Informatiebeveiliging Overheid
Vanaf 1 januari 2019 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht.
meer...
ABDO
De ABDO (Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten) is het stelsel van eisen waaraan leveranciers moeten voldoen om diensten te kunnen verlenen aan het ministerie van Defensie.
meer...
Clouddiensten
Waar let je op als je Clouddiensten afneemt? Hoe borg je dat die aan eisen van informatieveiligheid voldoen.
meer...
Applicatieontwikkeling
Deze BIO Thema-uitwerking brengt de voor applicatieontwikkeling relevante controls uit de BIO overzichtelijk bij elkaar.
meer...
Communicatievoorzieningen
Deze BIO Thema-uitwerking brengt de voor communicatievoorzieningen relevante controls uit de BIO overzichtelijk bij elkaar.
meer...
Huisvesting Informatievoorzieningen
Waaraan moet deugdelijke IV-huisvesting voldoen? Hoe realiseer je dat en hoe maak je dat toetsbaar?
meer...
Middleware
Wil je een beeld krijgen van relevante onderwerpen ter ondersteuning bij het aangaan van contractuele verplichtingen voor toegankelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de geboden functionaliteit en bij de selectie van data-gerelateerde componenten zoals databases, storage en gateways?
meer...
Privacy-supplementen BIO-thema-uitwerkingen
Dit document bevat privacy-aanvullingen bij de BIO-thema-uitwerkingen en bij Gip-op-SSD. De eisen in dit document zijn ook toegevoegd in de ICO-Wizard.
meer...
Procesautomatisering
Binnen de Watersector wordt het kader CSIR (Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten) gehanteerd als normering bij Industriële Automatisering en Control Systemen.
meer...
Serverplatform
Een kader en toetsinstrument voor het beveiligings- en beheersingsniveau van infrastuctuur.
meer...
Softwarepakketten
Het kiezen van een softwarepakket blijkt in de praktijk vooral een integratievraagstuk.
meer...
Toegangsbeveiliging
Wat moet je doen om adequate toegangsbeveiliging te realiseren? Hoe maak je dat toetsbaar?
meer...
BIO Self Assessment
BIO-SA is een doe-het-zelf instrument om te meten hoe volwassen de organisatie omgaat met informatiebeveiliging.
meer...