Producten/diensten

CIP organiseert en faciliteert kennisdeling in vele vormen, zoals themabijeenkomsten, workshops en games en biedt een reeks van producten aan die iedereen kan downloaden en vrij gebruiken onder de Creative Commons licentie Naamsvermelding-Gelijk Delen.

BIO en Thema-uitwerkingen
Baseline Informatiebeveiliging Overheid
Vanaf 1 januari 2019 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht.
meer...
BIO en Thema-uitwerkingen
ABDO
De ABDO (Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten) is het stelsel van eisen waaraan leveranciers moeten voldoen om diensten te kunnen verlenen aan het ministerie van Defensie.
meer...
BIO en Thema-uitwerkingen
Clouddiensten
Waar let je op als je Clouddiensten afneemt? Hoe borg je dat die aan eisen van informatieveiligheid voldoen.
meer...
BIO en Thema-uitwerkingen
Applicatieontwikkeling
Deze BIO Thema-uitwerking brengt de voor applicatieontwikkeling relevante controls uit de BIO overzichtelijk bij elkaar.
meer...
BIO en Thema-uitwerkingen
Communicatievoorzieningen
Deze BIO Thema-uitwerking brengt de voor communicatievoorzieningen relevante controls uit de BIO overzichtelijk bij elkaar.
meer...
BIO en Thema-uitwerkingen
Huisvesting Informatievoorzieningen
Waaraan moet deugdelijke IV-huisvesting voldoen? Hoe realiseer je dat en hoe maak je dat toetsbaar?
meer...
BIO en Thema-uitwerkingen
Middleware
Wil je een beeld krijgen van relevante onderwerpen ter ondersteuning bij het aangaan van contractuele verplichtingen voor toegankelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de geboden functionaliteit en bij de selectie van data-gerelateerde componenten zoals databases, storage en gateways?
meer...
BIO en Thema-uitwerkingen
Privacy-supplementen BIO-thema-uitwerkingen
Dit document bevat privacy-aanvullingen bij de BIO-thema-uitwerkingen en bij Gip-op-SSD. De eisen in dit document zijn ook toegevoegd in de ICO-Wizard.
meer...
BIO en Thema-uitwerkingen
Procesautomatisering
Binnen de Watersector wordt het kader CSIR (Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten) gehanteerd als normering bij Industriële Automatisering en Control Systemen.
meer...
BIO en Thema-uitwerkingen
Serverplatform
Een kader en toetsinstrument voor het beveiligings- en beheersingsniveau van infrastuctuur.
meer...
BIO en Thema-uitwerkingen
Softwarepakketten
Het kiezen van een softwarepakket blijkt in de praktijk vooral een integratievraagstuk.
meer...
BIO en Thema-uitwerkingen
Toegangsbeveiliging
Wat moet je doen om adequate toegangsbeveiliging te realiseren? Hoe maak je dat toetsbaar?
meer...
BIO en Thema-uitwerkingen
BIO Self Assessment
BIO-SA is een doe-het-zelf instrument om te meten hoe volwassen de organisatie omgaat met informatiebeveiliging.
meer...
1