Producten/diensten

CIP organiseert en faciliteert kennisdeling in vele vormen, zoals themabijeenkomsten, workshops en games en biedt een reeks van producten aan die iedereen kan downloaden en vrij gebruiken onder de Creative Commons licentie Naamsvermelding-Gelijk Delen.

Secure Software
Agile Security Management
Deze handreiking geeft antwoord op de vraag hoe de samenwerking tussen de security organisatie en Agile ontwikkelingsteams kan worden vormgegeven teneinde informatieveiligheid te borgen.
meer...
Privacy
Handreiking gebruik IAMA samen met Model DPIA Rijksdienst
De IAMA en een DPIA zijn beide instrumenten die als doel hebben om de mogelijke impact van een voorgenomen verwerking in kaart te brengen.
meer...
Ethiek
CIP-casts Awareness, Ethiek en meer
Interessante CIP-webinars en andere mediabijdragen bundelen we onder de naam CIP-casts.
meer...
Secure Software
CIP-casts Secure Software
Interessante CIP-webinars en andere mediabijdragen bundelen we onder de naam CIP-casts.
meer...
Privacy
CIP-casts Privacy
Interessante CIP-webinars en andere mediabijdragen bundelen we onder de naam CIP-casts.
meer...
Awareness/ serious games
CISO Enquête 2019
Een onderzoek naar de invulling van de functie van Chief Information Security Officers binnen de overheid in de praktijk en hoe CISO’s hun werk en werkomgeving ervaren.
meer...
Privacy
Cloud Governance
Rollen en verantwoordelijkheden bij de verwerving en het succesvol en veilig gebruik van Clouddiensten.
meer...
Awareness/ serious games
Cybercrisisgame
Een spannend en ludiek teamspel, waarin je ervaart wat er bij komt kijken als je een crisis als gevolg van een cybersecurity-incident in je organisatie moet bestrijden.
meer...
Privacy
Datalekken
Voor informatie over datalekken en de bijbehorende meldplicht kan de website van de AP worden geraadpleegd.
meer...
Privacy
De rol van de IT-Auditor
Van de ADR: Een verkenning van de auditmogelijkheden van clouddiensten bij de rijksoverheid (ingebracht document).
meer...
Privacy
Model DPIA Rijksdienst
Een Data Protection Impact Assessment (DPIA) wordt gebruikt bij projecten, regelgeving en beleid waarbij persoonsgegevens worden verwerkt.
meer...
Privacy
DPIA rapporten over MS Office en Windows
In verband met de dataverzameling en opslag van privacygevoelige gegevens door Microsoft heeft SLM Rijk, de inkoopafdeling voor Microsoftproducten voor het Rijk, drie nieuwe DPIA rapporten gepubliceerd over Windows 10 Enterprise, Office 365 ProPlus en Office Online+de mobiele apps.
meer...
Ethiek
E-mail Authenticatie
Een publicatie over het nut en de wenselijkheid om e-mailauthenticatie in te zetten.
meer...
Awareness/ serious games
Een bestuursmanifest
Vijf Ik-boodschappen van betrokken bestuurders.
meer...
Privacy
FG-Enquête 2018
Een onderzoek naar de invulling van de functie van FG in de praktijk en hoe FG's hun werk en werkomgeving ervaren.
meer...
1
2 3 4 5 6