Keten producten

Op deze pagina vind je handreikingen die helpen bij veilige samenwerking in ketens, zoals de'Keten Service Library' met handreikingen die nuttig zijn bij keten-governance, een handreiking voor ketencommunicatie bij crises, een 'Ketentestdorp' en meer.

Afbeelding met decoratieve functie
Keten-practices

Keten Service Library

2020 versie van een gesystematiseerde inventarisatie van praktijken rond keten-governance. Klik hieronder om het bestand te downloaden.

Bekijk de Keten Service Library
Ketensamenwerking

Ketencommunicatie bij crises

Generieke handreiking voor een ketencommunicatieprotocol bij crises. Organisaties vullen de handreiking in met proceseigen kenmerken, waarmee een protocol ontstaat voor de communicatie met keten/netwerk- partners en overige stakeholders. Zie korte video-uitleg. En klik hieronder om het bestand te downloaden.

Download de handreiking Ketencommunicatie
Afbeelding met decoratieve functie
Afbeelding met decoratieve functie
Risicomanagement

Rijks-DPIA's voor MS Office en Windows

In verband met de dataverzameling en opslag van privacygevoelige gegevens door Microsoft heeft SLM Rijk, de inkoopafdeling voor Microsoftproducten voor het Rijk, drie nieuwe DPIA rapporten gepubliceerd over Windows 10 Enterprise, Office 365 ProPlus en Office Online+de mobiele apps. Ondanks het nieuwe contract dat het Rijk met Microsoft heeft gesloten, zijn nog niet alle privacyrisico's verholpen. De rapporten zijn in het Engels geschreven, met een uitgebreide Nederlandse samenvatting.

Ga naar Rijksoverheid.nl
Brexit

Infoblad gevolgen Brexit bij verwerkers in het VK

Wat betekent de Brexit voor organisaties die verwerkers in het Verenigd Koninkrijk hebben? In aanvulling op informatie van de Europese Toezichthouders (EDPB) heeft de Domeingroep Privacy van CIP een stroomschema opgesteld als handelings­perspectief binnen de publieke sector. Nu de Brexit een feit is, hebben we de infosheet aanmerkelijk vereenvoudigd. Klik hieronder om het bestand te downloaden.

Download de Brexit handelingsperspectief 2021
Afbeelding met decoratieve functie
Afbeelding met decoratieve functie
Ketensamenwerking

Privacy afspraken in ketens

Werken in ketens vereist afspraken over risico en aansprakelijkheid met alle ketenbetrokkenen. Met modelovereenkomst. Klik hieronder om het bestand te downloaden.

Download de Privacy afspraken in Ketensamenwerking V1.0
Testen in ketens

KetenTestdorp

Het KetenTestDorp (KTD) is een dataset die bedoeld is voor het ondersteunen van ketentests tussen verschillende organisaties. De gedachte: als iedere partij in een keten dezelfde testdata gebruikt bij de ketentest, dan bespaart dat veel tijd in het afstemmen van de ketentestdata. Doordat het gebruik van productiedata wordt vermeden, is er ook geen risico op datalekken. De dataset wordt nog uitgebreid met de testdata van deelnemende organisaties.

Download het ZIP-bestand
Afbeelding met decoratieve functie