Secure Software

Op deze pagina staan de producten die nodig zijn bij het veilig ontwikkelen en onderhouden van software. De kern wordt gevormd door de Grip op SSD.

Afbeelding met decoratieve functie
CIP-casts SSD

CIP-casts SSD

Kennisdeling in de vorm van videobijdragen zoals Webinars en korte videolezingen wint aan belang in de 1,5-meter samenleving. Deels komt dit in de plaats van fysieke bijeenkomsten. Interessante CIP-webinars en andere videobijdragen bundelen we onder de naam CIP-casts. Hier vind je ze voor het thema Secure Software Development.

Agile Security Management

Agile Security Management

Deze handreiking geeft antwoord op de vraag hoe de samenwerking tussen de security organisatie en Agile ontwikkelingsteams kan worden vormgegeven teneinde informatieveiligheid te borgen.

Bekijk/Download
Afbeelding met decoratieve functie
Afbeelding met decoratieve functie
Internet of Things

CIP Whitepaper IoT

Een samenleving kan zich geen Internet of Things veroorloven zonder aandacht voor integrale beveiliging. De risico's voor burgers, de bedrijfsvoering en onze economie zijn daarvoor te groot. Veel van de kwetsbaarheden in de wereld van IoT kunnen worden beperkt door het hanteren van een beperkt en overzichtelijk aantal basisprincipes, standaarden en best-practices op het gebied van informatiebeveiliging.

Bekijk/Download
Grip op SSD

Grip op SSD: De Methode

Methode voor sturing op tot stand brengen en onderhoud van veilige software. Nederlandse versie.

Bekijk/Download
Afbeelding met decoratieve functie
Afbeelding met decoratieve functie
Grip op SSD

Grip op SSD: De Normen V3.0

Basisnormenkader voor Secure Software Development, versie 3.0. Richtsnoer voor ontwikkeling en onderhoud van veilige software. Deze versie is m.i.v. 22 juli 2020 ook opgenomen in deĀ ICO-Wizard, voor het inkooponderdeel (software)maatwerk en maatwerkpakket.

Bekijk/Download
Grip op SSD

Grip op SSD: De Normen V2.0

Voorlaatste versie van Basisnormenkader SSD. Deze versie is per 22 juli 2020 opgevolgd door de versie 3.0. De oude versie 2.0 blijft beschikbaar voor organisaties die op basis hiervan lopende afspraken hebben gemaakt.

Bekijk/Download
Afbeelding met decoratieve functie
Afbeelding met decoratieve functie
Grip op SSD

Grip op SSD: De Normen voor Mobiele Apps

Basisnormenkader als richtsnoer voor veilige mobiele apps. Nederlandse versie.

Bekijk/Download
Grip op SSD

Grip op SSD: Testraamwerk

Het testen van de beveiligingseisen voor (web)applicaties.

Bekijk/Download
Afbeelding met decoratieve functie
Afbeelding met decoratieve functie
Grip on SSD

Grip on SSD: The Method

A method for clients, developers and vendors for enabling collaborative delivery of Secure Software. English version.

Bekijk/Download
Grip on SSD

Grip on SSD: Security Requirements

Basic requirements framework for secure software. English version.

Bekijk/Download
Afbeelding met decoratieve functie
Afbeelding met decoratieve functie
Grip on SSD

Grip on SSD: Security Requirements Mobile Apps

Basic requirements framework for secure mobile apps. English version.

Bekijk/Download
Introductie SSD

ICT Security Training met SSD Normen

Training voor bouwers en testers voor omgaan met SSD-Normen.

Bekijk/Download
Afbeelding met decoratieve functie
Afbeelding met decoratieve functie
Introductie SSD

Receptuur veilige software ontwikkeling

Presentatie met uitleg van de methode Grip op SSD. Te gebruiken voor promotiedoeleinden binnen bijv. de eigen organisatie.

Bekijk/Download