Workshop Privacy by Design

In deze workshop leer je om privacy-by-design principes toe te passen in de praktijk. Je leert de handreikingen van Grip-op-Privacy kennen, waarmee je nuttige hulpmiddelen krijgt aangereikt voor de praktische omgang met privacy in je dagelijkse werksituatie.De tijdsduur van de workshop is variabel maar duurt minimaal twee uur.

Afbeelding met decoratieve functie
Wist je dat ...

Het CIP wordt door de overheid ondersteund om een positieve bijdrage te leveren aan informatieveiligheid. Voor het organiseren van workshops vragen wij daarom een compensatie in de vorm van een bijdrage aan de samenwerking.