Workshop Privacy Afspraken in Ketens

Om te komen tot grip op privacy in ketensamenwerking heeft CIP de handreiking Privacyafspraken bij Ketensamenwerking ontwikkeld. Hierin worden 6 stappen beschreven om te komen tot een verantwoorde omgang met privacy. Een model bewerkersovereenkomst maakt deel uit van de handreiking.

De workshop PAK is gebaseerd op deze handreiking. Met een aantal collega's oefen je in het onderkennen van de actoren in de ketensamenwerking, leer je de juiste vragen te stellen en leg je de basis voor borging van privacy in ketensamenwerking.

Afbeelding met decoratieve functie
Wist je dat ...

Het CIP wordt door de overheid ondersteund om een positieve bijdrage te leveren aan informatieveiligheid. Voor het organiseren van workshops vragen wij daarom een compensatie in de vorm van een bijdrage aan de samenwerking.