Workshops en serious games

Een krachtige vorm voor het opdoen van kennis en vaardigheden is: leren door ervaren. CIP biedt verschillende workshops en serious games aan. Daarnaast worden er regelmatig workshops aangeboden in samenwerking met kennispartners.

Afbeelding met decoratieve functie
Serious Game

Netwerkgame

Een ondernemer krijgt een afwijzing van een subsidieaanvraag, maar… er is nooit een aanvraag gedaan. Zoek met collega's uit waar het mis gaat in de keten. De game is voor teams die met elkaar in ketensituaties samenwerken en samen tot inzicht en oplossingen moeten komen als er onverwachte dingen gebeuren. Prima teambuilding voor een afdeling of een management­team. Voor groepen van 6 tot 18 deelnemers. Het spel duurt 1,5 - 2 uur.

Aanvragen
Serious Game

Crisisgame

Een spannend en ludiek teamspel, waarin je ervaart wat het is om een beveiligingscrisis in je organisatie te bestrijden. De game duurt 75 minuten en kan gespeeld worden in groepen van 5 tot 15 mensen. Ideaal voor teambuilding! Naast de basisversie (zowel in Nederlands als Engels) zijn er speciale versies voor gemeenten en voor waterschappen. Ook is er een versie voor tieners.

Aanvragen
Afbeelding met decoratieve functie
Afbeelding met decoratieve functie
Workshop

Workshop PriSA

De workshop PriSA (Privacy Self Assessment) laat zien hoe volwassen de organisatie bezig is met de privacy wetgeving en wat er nog moet gebeuren om daarmee op een gewenst niveau te komen. De tijdsduur van de workshop is variabel maar duurt minimaal twee uur.

Aanvragen
Workshop

Workshop Privacy by Design

In deze workshop leer je om privacy-by-design principes toe te passen in de praktijk. Je leert de handreikingen van Grip-op-Privacy kennen, waarmee je nuttige hulpmiddelen krijgt aangereikt voor de praktische omgang met privacy in je dagelijkse werksituatie.De tijdsduur van de workshop is variabel maar duurt minimaal twee uur.

Aanvragen
Afbeelding met decoratieve functie
Afbeelding met decoratieve functie
Workshop

Workshop Privacy Afspraken in Ketens

Om te komen tot grip op privacy in ketensamenwerking heeft CIP de handreiking Privacyafspraken bij Ketensamenwerking ontwikkeld. Hierin worden 6 stappen beschreven om te komen tot een verantwoorde omgang met privacy. Een model bewerkersovereenkomst maakt deel uit van de handreiking.

De workshop PAK is gebaseerd op deze handreiking. Met een aantal collega's oefen je in het onderkennen van de actoren in de ketensamenwerking, leer je de juiste vragen te stellen en leg je de basis voor borging van privacy in ketensamenwerking.

Aanvragen
Workshop

Maatwerk workshop

In overleg met en ondersteund door verschillende kennispartners maken we regelmatig workshops mogelijk op het gebied van Privacy (by design), Veilige Software en Veilig Inkopen. Klik op Aanvragen voor overleg over de mogelijkheden.

Aanvragen
Afbeelding met decoratieve functie