Privacy statement

Het CIP is een netwerkorganisatie, gericht op publiek-private samenwerking op het terrein van informatieveiligheid en privacybescherming. Om de kennisdeling en samenwerking mogelijk te maken, registreren wij persoonsgegevens van de mensen in het CIP-netwerk. Deze gegevens worden gebruikt om de leden in het netwerk uit te nodigen voor conferenties, bijeenkomsten en workshops en te informeren over allerlei ontwikkelingen zoals nieuwe (versies van) CIP-producten. Daarnaast worden enkele gegevens (naam, functie, organisatie) gebruikt voor aanwezigheidslijsten, inschrijvingslijsten voor Permanente Educatie en deelnemerslijsten die beschikbaar zijn voor de deelnemers aan conferenties.

We registreren daartoe de volgende persoonsgegevens:

  • voor- en achternaam,
  • functie,
  • organisatie,
  • telefoonnummer,
  • e-mailadres,
  • lidmaatschap van subcommunities binnen het CIP-netwerk en interesse voor deelonderwerpen.

Van leden die ook lid zijn van de besloten digitale samenwerkingsomgeving cip.pleio.nl, wordt tevens geregistreerd over welke kennisgebieden zij kennis willen delen. Niet-leden die zich aanmelden op cip.pleio.nl worden na acceptatie automatisch lid van het CIP-netwerk. Van hen worden dan ook de hiervoor vermelde gegevens geregistreerd.

De gegevens die je invult op de contactpagina van deze site leiden niet tot opname in het CIP-netwerk en daarmee niet tot registratie van je gegevens, tenzij je met dit contact het lidmaatschap van het CIP netwerk aanvraagt en je daarvoor in aanmerking komt. In dat geval nemen wij je op in onze administratie met de hiervoor genoemde gegevens.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij op individuele basis en na uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende persoon (bijvoorbeeld n.a.v. een verzoek tot bemiddeling door iemand in het CIP-netwerk).

Cookies

Wij maken op deze site gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij bezoek aan de website wordt geplaatst op uw computer. Een cookie maakt de herkenning van bezoekers van de website mogelijk. Cookies worden door ons uitsluitend gebruikt voor statistieken over het gebruik van de site en voor het optimaliseren daarvan.

Vragen

Als je nog vragen hebt over het privacy statement van het CIP, neem dan contact op via de contactpagina.