Visie

Voor de dienstverlening van de overheid, die voornamelijk via het internet wordt aangeboden, is het van groot belang dat burgers kunnen vertrouwen op de integriteit, de beschikbaarheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens en diensten die geboden worden. Dat geldt ook voor overheidsbedrijven onderling, aangezien veel diensten in ketens tot stand komen. Informatieveiligheid is de hoeksteen van dit vertrouwen. Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking onontbeerlijk is om de toenemende uitdagingen het hoofd te bieden.

Missie

Als publiekprivate netwerkorganisatie wil CIP bijdragen aan de informatieveiligheid van de dienstverlening, door het organiseren van kennisdeling in communities van overheidsbedrijven en kennispartners, het aanbieden van concrete producten en praktijken op het gebied van informatievoorziening en privacybescherming en het stimuleren van het gebruik daarvan.