Samen Delen

Om een fundament in de samenwerking aan te brengen, hebben we vanaf de oprichting het van CIP gewerkt met domeingroepen. Ze bestaan uit leden van verschillende participanten. De domeingroepen komen met regelmaat bijeen, delen kennis over hun aandachtsgebied, zijn gericht op visievorming en/of vervaardigen relevante producten en publicaties. Domeingroepen zijn er voor de volgende thema’s:

  • Governance & Normatiek
  • Security Awareness
  • Privacy


Samen Doen

Met de groei van het netwerk is het samenwerkingsfundament in de loop der tijd sterk uitgebreid met de zogenaamde ‘Practioners Communities’ (PraCo’s), waarmee bredere groepen van mensen betrokken worden bij praktische kennisdeling. De PraCo’s inspireren tot het gebruik van de producten en publicaties die binnen het CIP-netwerk tot stand gebracht zijn. Binnen deze PraCo’s leert men van elkaars praktijkervaringen. Ook worden deze ervaringen weer verwerkt in nieuwe versies van de producten en stimuleren we het ontstaan van ondersteunend aanbod in de markt.

PraCo’s zijn er voor Secure Software Development, Privacybescherming, Awareness, Inkoop/contactmanagement en Identiteitsbescherming. De bijeenkomsten hebben het karakter van mini-conferenties.