Open Source

De CIP-producten zijn niet de enige hulpmiddelen die aan organisaties ter beschikking staan om hun informatieveiligheid te verbeteren. CIP biedt daarom op Pleio een bescheiden platform voor het ter beschikking stellen van open source producten van derden. Zij moeten een meerwaarde hebben voor het vakgebied, 100% open source zijn, vrijelijk beschikbaar en zonder restricties of voorwaarden te downloaden en te gebruiken. Bij voorkeur voldoen ze aan de CIP-normen voor Privacy by design en Secure Software (SSD). De Open Source pagina is publiek toegankelijk, lidmaatschap van Pleio is niet nodig.