Samenwerken aan Softwareveiligheid

Vrijwel alle overheidsorganisaties hebben direct contact met burgers en bedrijven en zijn verantwoordelijk voor een zorgvuldige behandeling van de persoonsgegevens in hun processen en informatiesystemen. De veiligheid van de software binnen informatiesystemen is daarbij van cruciaal belang.

CIP heeft daarom in samenwerking met overheidsorganisaties en marktorganisaties het proces en normenkader ‘Grip op Secure Software Development’ (SSD) ontwikkeld. Deze methode wordt actueel gehouden binnen de ‘Practitioners Community SSD’. Deze community wil daarnaast ook verleiden en inspireren tot brede, daadwerkelijke toepassing bij overheidsorganisaties enerzijds en marktpartijen anderzijds.
De volgende organisaties onderschrijven het Manifest ‘Grip op Secure Software Development’, waarmee zij aangeven de methode en het normenkader daar waar mogelijk toe te passen binnen hun organisaties.

Access42
Cert2Connect
CAK
Capgemini
Centric
CIBG
CIZ
Deloitte
DKTP
DUO
IBM
ICTU
ilionX
Logius
Ngi/NGN
Ordina
OSQR Group
OWASP Chapter Leader NL
SecureSociety
Sogeti
Supply Value
SVB
UWV
Valori

Manifest SSD aanbod Markt

Manifest SSD overheid