Het CIP is een netwerk van organisaties en experts met als doel de informatieveiligheid van overheidsorganisaties te bevorderen. Voor persoonlijke meldingen en vragen omtrent de bescherming van persoonsgegevens of Identiteitsfraude verwijzen wij naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens.
Hier vindt u veel informatie gebundeld over hoe moet worden omgegaan met persoonsgegevens en o.a. ook een lijst van meldingsregisters van de ministeries. Verder kunt u doorklikken op een groot aantal links naar specifieke(re) informatie en (bijvoorbeeld) http://www.wiekrijgtmijngegevens.nl

Veel informatie is ook te vinden bij de Autoriteit Persoongegevens. Op die site vindt u mogelijkheden voor het melden van bepaalde typen problemen en het doorgeven van tips:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens

Gaat het om identiteitsfraude, -fouten, of het verlies van identiteitsdocumenten, ga dan naar:
https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/centraal-meld-en-informatiepunt-identiteitsfraude-en-fouten-cmi
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude?utm_campaign=sea-t-openbare_orde_en_veiligheid-a-identiteti&utm_term=identiteitsfraude&gclid=CLKju-iQgMgCFSP4wgodalYFZw
https://www.fraudehelpdesk.nl

Op de laatstgenoemde site is ook aandacht voor (slachtoffers van) phishing, spooknota’s e.d.