‘Responsible Disclosure’ betreft het op verantwoorde wijze melden van ICT-kwetsbaarheden, op basis van een protocol dat de organisatie en de ontdekker van de kwestbaarheid duidelijkheid biedt. CIP biedt hiervoor een template voor het beleid en een checklist van acties die nodig zijn om dat te realiseren. Met dank aan het IPO voor het aanleveren van de basistekst.

Bekijk hier deze publicatie