Twee publicaties van CIP-kennispartner Privacy Management Partners over het privacyaspect in de aankomende grote drie decentralisaties van departementale overheidstaken naar de gemeenten.

Privacy in 3D flyer versie 1.0 Privacy in 3D white paper v0.96a Privacy-beeld en Tips