Keten Service Library. Een naslagwerk voor veilige en robuuste dienstverlening in ketens.

Bekijk de KSL

Handreiking Ketencommunicatie bij crises. Generieke handreiking voor een ketencommunicatieprotocol bij crises. Organisaties vullen de handreiking in met proceseigen kenmerken, waarmee een protocol ontstaat voor de communicatie met keten/netwerkpartners en overige stakeholders.

Bekijk de handreiking