In de visie van het CIP zijn e-learning modules korte instructie ‘filmpjes’ (beeld en geluid), gericht op het geven of testen van praktische informatie over een aspect van informatiebeveiliging of privacy. Gerichte deskundigheidsbevordering en vooral ook het aanbrengen of vergroten van ‘awareness’ zijn de doelen.

Onder deze alinea zijn de losse HTML-modules als ZIPfiles te downloaden. De modules kunnen direct ‘afgedraaid’ worden, maar ook in het eigen Leer Management Systeem worden geplaatst. Raadpleeg de Installatieinstructies e-learning modules. De modules draaien tevens ‘live’ op leren.pleio.nl, daarvoor is geen installatie nodig.

20140403_CIP- BYOD.zip  20140403_CIP- Overheidsnormen.zip  20140403_CIP- Phishing.zip  20140403_CIP- Social Engineering.zip  20140403_CIP- Veilig omgaan met bezoekers.zip  20140403_CIP- Veilig omgaan met internet.zip

20150311 UWV Gegevensverstrekking.zip