Gegevensbescherming

Onderstaande producten kun je vrij downloaden en gebruiken. We stellen deze ter beschikking onder de Creative Commons licentie Gelijk-Delen.

Privacy afspraken in ketens
Ketensamenwerking

Privacy afspraken in ketens

Werken in ketens vereist afspraken over risico en aansprakelijkheid met alle ketenbetrokkenen. Met modelovereenkomst.

Toon het product
Grip op privacy

Privacy baseline

Een handreiking voor verantwoord omgaan met persoonsgegevens. De Avg ontrafeld voor de uitvoering. Het naslagwerk van de methode 'Grip op privacy'.

Toon het product
Privacy baseline
Handleiding Privacy by design
Grip op privacy

Handleiding Privacy by design

Handleiding voor ontwerpers van Informatiesystemen. Onderdeel van 'Grip op privacy'.

Toon het product
Grip op privacy

Handleiding Borging van privacy in organisaties

Deze 'Handleiding Privacygovernance' ondersteunt het management bij de implementatie en borging van de Privacy Baseline in organisaties.

Toon het product
Handleiding Borging van privacy in organisaties
Self assessment tool privacy volwassenheid (PriSA)
Grip op privacy

Self assessment tool privacy volwassenheid (PriSA)

Neem uzelf de maat, stel uzelf een doel en zie wat u nog te doen staat bij het implementeren van privacyverantwoord handelen conform de Avg.

Toon het product
Grip op privacy

Self assessment tool privacy volwassenheid (PriSA) – management toelichting

Neem jezelf de maat, stel je een doel en zie wat je nog te doen staat bij het implementeren van privacyverantwoord handelen conform de Avg. Ontdek ook de mogelijkheden voor de organisatie van de PriSa Workshop.

Toon het product
Self assessment tool privacy volwassenheid (PriSA) – management toelichting
PriSA toelichting voor de gebruiker
Grip op privacy

PriSA toelichting voor de gebruiker

Een korte toelichting voor wie de Privacy Self Assessment gaat gebruiken.

Toon het product
Grip op privacy

Handreiking borging van privacy en volwassenheidsmodel

Een handleiding voor Privacy Governance. Daarbij het volwassenheidsmodel waarop de Self Assessment tool gebaseerd is.

Toon het product
Handreiking borging van privacy en volwassenheidsmodel
Handreiking meldplicht datalekken
Datalekken

Handreiking meldplicht datalekken

Lees wat Meldplicht datalekken betekent en wat er van de organisatie wordt verwacht. Handreiking met prakische adviezen.

Toon het product
Datalekken

Inrichtingspractice UWV

Voorbeeld van procesinrichting t.b.v. de nakoming van de Wet Meldplicht Datalekken.

Toon het product
Inrichtingspractice UWV
Testen met Persoonsgegevens
Privacy

Testen met Persoonsgegevens

Testen met ‘echte’ persoonsgegevens is soms bijna onvermijdelijk. Hoe kan je hiermee omgaan?

Toon het product
Privacy

Privacybeeld CIP-Netwerk en suggesties voor versterking Privacy Governance

In november 2015 heeft het CIP, onder zowel overheidsorganisaties als marktpartijen binnen het CIP-netwerk, een enquête uitgezet met vragen over de wijze waarop het thema privacybescherming gestalte krijgt.

Toon het product
Privacybeeld CIP-Netwerk en suggesties voor versterking Privacy Governance
PIA Norea
Privacy

PIA Norea

NOREA-Uitwerking van de PIA-aanpak.

Toon het product
Privacy

PIA Checklist

Tool voor PIA checklist.

Toon het product
PIA Checklist
Handreiking beveiligingsbeleid clouddiensten
Cloud

Handreiking beveiligingsbeleid clouddiensten

Praktische richtlijnen voor het gebruik clouddiensten.

Toon het product
Cloud

De rol van de IT-Auditor

Van de ADR: Een verkenning van de auditmogelijkheden van clouddiensten bij de rijksoverheid (ingebracht document).

Toon het product
De rol van de IT-Auditor
Cloud Governance
Cloud

Cloud Governance

Rollen en verantwoordelijkheden bij de verwerving en het succesvol en veilig gebruik van Clouddiensten.

Toon het product