BIO-overheid

Sinds 2019 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht: één gezamenlijk normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid, gebaseerd op de NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 en de NEN-EN-ISO/IEC 27002:2017. 

Iedere overheidsorganisatie moet de BIO hanteren als basis voor informatiebeveiliging. De website BIO-overheid biedt hulp bij het implementeren en hanteren van de BIO. Het biedt toegang tot een keur van hulpmiddelen.