Privacy Baseline. De Avg ontrafeld voor praktische toepassing in organisaties. 13 belangrijke criteria voor organisaties die persoonsgegevens verwerken.

Privacy Baseline

Handleiding Privacy by Design. Deze handleiding beschrijft hoe u privacyaspecten direct kunt meenemen in de ontwerpfase van informatiesystemen en processen.

Handleiding Privacy by Design

Self Assessment Tool. Neem uzelf de maat, stel uzelf een doel en zie wat u nog te doen staat bij het implementeren van privacy-verantwoord handelen conform de Avg.

Self Assessment Tool Self Assessment Toelichting

Borging van Privacy. Een handleiding voor Privacy Governance. Daarbij het volwassenheidsmodel waarop de Self Assessment Tool gebaseerd is.

Borging van privacy Volwassenheidsmodel